Northern Ireland

Tournaments
Latest games results
12 Oct 2021
12 Oct 2021
-
09 Oct 2021
09 Oct 2021
-
08 Sep 2021
Finished
08 Sep 2021
0
-
0
Finished
05 Sep 2021
Finished
05 Sep 2021
0
-
1
Finished
02 Sep 2021
Finished
02 Sep 2021
1
-
4
Finished
03 Jun 2021
Canceled
03 Jun 2021
-
Canceled
03 Jun 2021
Finished
03 Jun 2021
1
-
0
Finished
30 May 2021
Finished
30 May 2021
0
-
3
Finished
31 Mar 2021
Finished
31 Mar 2021
0
-
0
Finished
28 Mar 2021
Finished
28 Mar 2021
1
-
2
Finished
Schedule for future games
18:45
12 Nov 2021
18:45
-
12 Nov 2021
18:45
15 Nov 2021
18:45
-
15 Nov 2021