Regionalliga Bayern
Regionalliga North
Regionalliga Northeast
Regionalliga Southwest
Regionalliga West
Latest games results
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
0
-
0
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
2
-
1
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
4
-
2
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
1
-
1
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
3
-
1
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
3
-
3
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
1
-
2
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
1
-
1
Finished
25 Nov 2022
Finished
25 Nov 2022
5
-
0
Finished
25 Nov 2022
Finished
25 Nov 2022
0
-
3
Finished
Latest games results
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
1
-
1
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
0
-
3
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
1
-
1
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
3
-
2
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
4
-
1
Finished
25 Nov 2022
Finished
25 Nov 2022
2
-
1
Finished
23 Nov 2022
-
20 Nov 2022
Finished
20 Nov 2022
2
-
1
Finished
20 Nov 2022
Finished
20 Nov 2022
4
-
0
Finished
20 Nov 2022
Finished
20 Nov 2022
4
-
0
Finished
Latest games results
26 Nov 2022
Postponed
26 Nov 2022
-
Postponed
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
6
-
2
Finished
25 Nov 2022
Finished
25 Nov 2022
0
-
1
Finished
25 Nov 2022
Finished
25 Nov 2022
3
-
1
Finished
25 Nov 2022
Finished
25 Nov 2022
2
-
3
Finished
13 Nov 2022
Finished
13 Nov 2022
0
-
2
Finished
13 Nov 2022
Finished
13 Nov 2022
0
-
6
Finished
13 Nov 2022
Finished
13 Nov 2022
4
-
1
Finished
12 Nov 2022
Finished
12 Nov 2022
0
-
1
Finished
12 Nov 2022
Finished
12 Nov 2022
0
-
0
Finished
Latest games results
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
1
-
1
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
0
-
2
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
2
-
0
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
3
-
0
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
2
-
1
Finished
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
2
-
1
Finished
26 Nov 2022
26 Nov 2022
4
-
1
26 Nov 2022
Finished
26 Nov 2022
0
-
1
Finished
20 Nov 2022
Finished
20 Nov 2022
4
-
1
Finished
19 Nov 2022
Finished
19 Nov 2022
3
-
1
Finished